EN
|
TR

Proje Finansmanı ve Finansal Fizibilite

PROJE FİNANSMANI VE FİNANSAL FİZİBİLİTE

Proje finansmanı özellikle son 10 yılda Türkiye’de çok hızlı bir gelişim gerçekleştirmiştir. Türkiye, yıllık proje finansmanı hacmi itibari ile, Thomson Reuters istatistiklerine göre, son 2 yıldır Avrupa’da İngiltere’nin ardından 2. sırada yer almaktadır. Bankalar ve son yıllarda da leasing şirketleri nans sistemimizin giderek artan kredibilitesi neticesi daha uzun vadeli, ucuz fonlama yapma imkanına sahip olmakta ve Türkiye’deki ekonomik büyümenin itici gücü olarak konumlanmaktadırlar. Bununla beraber gözlemimiz Türkiye’de projelerin özellikle nansal zibilite çalışmalarının gereği gibi yapılmadığı şeklindedir. Bu durum projelerin gerçekleştirilmesi önünde önemli bir engeldir.